Reiselivsprosjektet inviterer på Speed date


Helgeland Reiseliv og reisemålsprosjektet til Sør-Helgeland Regionråd inviterer reiselivsaktører i området til speed date 16. februar på Thon Hotel Brønnøysund for å bli bedre kjent med hverandre.


Dette gir samtidig de ulike deltakerne en mulighet til å presentere sitt eget reiselivsprodukt og diskutere framtidige samarbeidsområder med andre næringsaktører.

Deltakerne blir satt sammen i små grupper og hver deltaker får ti minutter for å presentere sitt eget produkt før det åpnes for diskusjon. Gruppene skal rotere slik at alle får mulighet til å snakke med hverandre.

Hovedmålet er at reiselivsaktørene skal bli bedre kjent med hverandre og etter hvert se utviklingsmuligheter sammen. I tillegg ønsker initiativtakerne innspill til hva de kan gjøre for at den enkelte kan skal lykkes.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut