Rapport fra "Sjøtransportseminar"


Rapporten omhandler skogsdrift til lekter/ flytende kai


Seminaret ble gjennomført i Brønnøysund 19. - 20. mai 2015

Skognæringsforum Nordland og prosjektet Virkesterminaler i kystskogbruket vil gjerne takke aktørene som bidrog til at vi fikk gjennomført et svært vellykket. Sjøtransportseminaret i Brønnøysund 19.-20. mai 2015.

–  Fylkesmannen i Nordland for solid faglig bistand og økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet.
–  Nordland Fylkeskommune for å bidra til å sette fokus på temaet sjøtransport av tømmer, og for økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet.
–  SINTEF for deltakelse og engasjement for temaet.
–  Brønnøy kommune ved ordfører og havnesjef for å bidrag under seminaret.
–  Skogmester Jan Jenssen i Brønnøy og Sømna for hjelp i planlegginga.
–  Skogbrukssjef i Brønnøy Steinar Pedersen for solid – og positiv! deltakelse i planlegging og gjennomføring i arrangementet.
–  Deltakerne på seminaret for gode diskusjoner og innspill. Det har sjelden vært samlet et så bredt spekter relevant kompetanse på et arrangement i Kystskogbruket.

LES RAPPORTEN
Rapport 
SJØTRANSPORTSEMINAR
SKOGSDRIFT TIL LEKTER/FLYTENDE KAI
Brønnøysund 19.-20. mai 2015

 
Sist oppdatert den 13.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner