Rådmannstillingen i Sømna utlyst


Det søkes etter dyktige og motiverte kandidater til stillingen som rådmann. Det er viktig med et engasjement for å videreføre utviklingen i Sømna kommune.


Rådmann i Sømna kommune

Beskrivelse

Vi søker etter dyktige og motiverte kandidater til stillingen som rådmann. Det er viktig med et engasjement for å videreføre utviklingen i Sømna kommune.

Arbeidsoppgaver

 • LEDELSE – STRATEGI - UTVIKLING.
 • Utøve rollen som kommunens øverste administrative leder..
 • Utvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger. .
 • Utvikle kommunens tjenester og service i dialog med befolkningen og nært samarbeid med folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere..
 • Videreutvikle organisasjonen innen kompetanse, ledelse, samarbeid, service og kultur. .

Etablere relasjoner og samarbeid med virksomheter i omgivelsene regionalt, nasjonalt og internasjonalt..
Gjennom samarbeid med folkevalgte, medarbeidere og lokalsamfunnet skal rådmannen legge til rette for, og følge opp politiske vedtak..
Viderefør fokus på god økonomisk styring .
Etablerer og utvikler nettverk mot næringsliv, interesseforeninger, kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, etc..

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra større privat eller offentlig virksomhet.
 • Må ha kunnskap om og innsikt i kommunal og offentlig sektor.
 • Gjerne utdanning innen samfunnsfag, økonomi, administrasjon og ledelse. Annen bakgrunn kan kompenseres med dokumentert ledererfaring fra kommunal eller offentlig virksomhet.

Arbeidssted

 • 8920 Sømna
 • Nordland

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende topplederstilling i Sør-Helgeland.
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet.
 • Lønn etter avtale.

Personlige egenskaper

 • Synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet. Rådmannen vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider foreta prioriteringer på tvers av fagområder..
 • Må være rollebevisst, både i forholdet politisk og administrativ ledelse, men også i forhold til egen rolle som leder. Må kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter..
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett.
 • Handlekraftig og moden person med stor integritet.
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt..
 • Må kunne etablere og utvikle positive nettverk, dialog og relasjoner, både internt og eksternt.


Alle henvendelser til Search House vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Sømna kommune kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil da bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring..

Referansenummer

3214712550

Søknadsfrist

16-10-2016

Kontaktinfo

Jan Gunnar Storli
Partner / Seniorrådgiver
(+47) 924 12 800

Jo Temre
Partner / Seniorrådgiver
(+47) 915 12 859

Andrine Solli Oppegaard
Ordfører
(+47) 416 94 085
Sist oppdatert den 28.sep.2016


Tips en venn Skriv ut