Rådmann


Rådmann Øystein Johannessen
Telefon: 75 01 50 12
Mobil: 480 53 342

oystein.johannessen@somna.kommune.no

 

 

Vår visjon i Sømna:
Vi vil styrke Sømna-samfunnets status og posisjon ved at kommunens tjenesteproduksjon er basert på kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

RÅDMANNEN
 
Rådmannen i Sømna kommune er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og responderes gjennom rådmannen. Rådmannen plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning og som for øvrig ikke er delegert.

Rådmannen, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef teknisk sektor, personalsjef og økonomisjef utgjør kommunens strategiske ledergruppe.


Kommunalsjef Oppvekst
Pr 1.1.2008 ble det opprettet et nytt ansvarsområde for kommunalsjef. I samarbeid med ledelsen ved Vik og Berg skole, barnehagene og RKK  arbeider kommunalsjef oppvekst med å utvikler oppvekstsektoren i Sømna. Kommunalsjef oppvekst har også ansvar for utvikling og ledelse av prosjekter innen oppvekstsektoren i kommunen. Kommunalsjef oppvekst er rådmannens stedfortreder.

Kommunalsjef Teknisk sektor
Kommunalsjef Teknisk sektor har oppfølgingsansvar for arbeidsoppgaver som spenner vidt. Det er alt fra byggesaker og planbehandling, til utbyggingsprosjekter og eiendomsforvaltning.

Økonomi
Sømna kommune har et budsjett til drift på ca 105 mill kr og et investeringsbudsjett på ca 20 mill. kr. Å følge opp dette, påse at budsjettet innenfor hvert enkelt ansvarsområde blir overholdt, er en viktig del av arbeidet. Dette gjøres i nært samarbeid med avdelingene og økonomisjefen, som har et spesielt oppfølgingsansvar.

Personal
Forvaltningen av personalområdet et delegert til rådmannen. Rådmannen har her delegert ansvaret til personalsjef som forestår den daglige driften. Det dreier seg bl.a om ansettelser, permisjoner og HMS.

Delegasjonsreglement for rådmannen
Sist oppdatert den 22.feb.2017


Tips en venn Skriv ut