Råd for funksjonshemmede


Kan du tenke deg til å være med i Råd for Funksjonshemmede i Sømna kommune?


Full deltaking og likestilling for funksjonshemmede er målsetting for politikken for funksjonshemmede, og er en stor utfordring for hele samfunnet.

Mennesker med funksjonshemming skal ha samme muligheter til barnehage, skole, fritidstilbud, kultur, utdanning og arbeid, og kunne velge sin bolig og ferdes i nærmiljøet på samme måte som andre.

Rådet i Sømna kommune består av 2 representanter fra Kommunestyret og 3 brukerrepresentanter.

Er du interessert eller ønsker mer informasjon, så ta kontakt med Formannskapskontoret.

postmottak@somna.kommune.no

Telefon 75015010
Sist oppdatert den 22.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner