Produksjonstilskudd


Produksjonstilskudd i jordbruket


Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Reglene som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker kan gis, herunder tilskuddssatser, soner, driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, fremgår av jordbruksavtalen. Endel av tilskuddssatsene er foreløpige.

Det er to årlige søknadsomganger med søknadsfrister henholdsvis 20. januar og 20. august. Det er mulig å søke om tilskudd via Internett.

Papirbasert søknadsskjema og veiledningshefte fases ut


Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 ble ikke papirsøknader for produksjonstilskudd sendt ut med post. Til den kommende søknadsomgangen i august 2013 vil heller ikke veiledningsheftet bli trykt opp og sendt med post til søkerne og forvaltningen. Fra og med søknadsomgangen i januar 2014 vil ikke søknadsskjema bli trykt opp. Det vil da heller ikke bli sendt papirskjemaer til kommuner og fylkesmenn. Veiledningsheftet og søknadsskjema vil imidlertid være tilgjengelig for utskrift på nett, og SMS med oppfordring til å søke elektronisk vil fortsatt bli sendt ut.
 


For elektronisk søknad og mer informasjon:
Statens landbruksforvaltning
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut