Politiske utvalg


Formannskap i Sømna kommune 2015 – 2019
 
FELLESLISTE ARBEIDERPARTIET/TVERRPOLITISK LISTE SØMNA
Medlemmer Varamedlemmer
Andrine Solli Oppegaard, ordfører 1. Turi S. Kvaløy (perm til 1/9-17)
Gunder Strømberg, varaordfører 2. Wenche S. Knygh
Steinar Westerberg 3. Sigrid S. Westerfjell (fritatt hele per.)
  4. Merethe Sund
  5. Jan Inge Tjøsvold
SENTERPARTIET  
Medlemmer Varamedlemmer
Leif Edvardsen 1. Hilde W. Olsen
Wenche Fjerdingøy 2. Roy Helge Dahle
  3. Liv-Julie Wågan
  4. Bjørn Torstein Arnes
  5. Norun Arnes
   
Landbruksnemnd og viltnemnd 
 
FELLESLISTE ARBEIDERPARTIET/TVERRPOLITISK LISTE SØMNA
Medlemmer Varamedlemmer
Arild Barlien 1. Jan Inge Tjøsvoll
Wenche S. Knygh 2. Odd Arne Abrahamsen
Merethe Sund 3. Torstein Graven
  4. Torill Melstein
   
SENTERPARTIET  
Medlemmer Varamedlemmer
Liv Julie Wågan 1. Leif Edvardsen
Bjørn Torstein Arnes 2. Wenche Fjerdingøy
  3. Gunnar Stein
   
Landbruksnemnd og viltnemnd har i tillegg følgende medlemmer
SØMNA BONDELAG  
Medlemmer Varamedlemmer
Norun Arnes, leder 1. Jan Kolsvik
Roy Helge Dahle, nestleder 2. Håvard Knygh
  3. Hege Hass
   
Viltnemnd har i tillegg følgende medlem
SØMNA JEGER- OG FISKERFORENING
Medlem Varamedlemmer
Marius Storvik 1. Steinar Fagernes
  2. Bjørn Solli
   
Næringsstyret
   
FELLESLISTE ARBEIDERPARTIET/TVERRPOLITISK LISTE SØMNA
Medlemmer Varamedlemmer
Wenche Stuvland Knygh 1. Turi S. Kvaløy
Jan Inge Tjøsvoll 2. Odd-Arne Abrahamsen
Erik A. Sund 3. John Roger Stein
   
SENTERPARTIET  
Medlemmer Varamedlemmer
Leif Edvardsen 1. Roy Helge Dahle
Wenche Fjerdingøy 2. Bjørn Torstein Arnes
   
SØMNA BONDELAG  
Medlem Varamedlem
Edvin Olsen 1. John Terje Hass
   
SØMNA NÆRINGSFORENING  
Medlem Varamedlem
Blir valgt senere Blir valgt senere
Og i tillegg er ordføreren med i næringsstyret som leder
   
VALGNEMND  
Arild Barlien pers. vara Torill Melstein
Leif Edvardsen pers. vara Per Storvik
Wenche Stuvland Knygh pers vara. Turi S. Kvaløy (perm. til 1/9-17)
Steinar Westerberg pers vara Hilda Wågan
Arne Finseth pers. vara Håkon Sverre Baustad
   
FORHANDLINGSUTVALG  
Andrins Solli Oppegaard pers. vara Gunder Strømberg
Bjørn Torstein Arnes pers. vara Liv Julie Vågan
Jan Inge Tjøsvoll pers. vara Torstein Graven
   
Kontrollutvalget  
Arne Finset, FRP, leder  
Hilda Wågwn, AP, nestleder  
Dag Erling Bjøru, TVPL, fast medlem  Sist oppdatert den 23.jan.2017


Tips en venn Skriv ut