Valget i Sømna

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det fylket eller den kommunen listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

I Sømna er kravet 31 underskrifter.

Vi har 17 representanter i kommunestyret og maks antall kandidater er 23, minimum er 7.
Det kan gis stemmetillegg på 4 kandidater i Sømna

Skjema lastes ned fra valg.no, der kan du også lese mer om:

Kommunestyre og fylkestingvalget 2019
 

Godkjente lister til kommunestyrevalget i Sømna kommune