Valget i Sømna

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det fylket eller den kommunen listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

I Sømna er kravet 31 underskrifter.

Vi har 17 representanter i kommunestyret og maks antall kandidater er 23, minimum er 7.
Det kan gis stemmetillegg på 4 kandidater i Sømna

Skjema lastes ned fra valg.no, der kan du også lese mer om:

Kommunestyre og fylkestingvalget 2019
 

Godkjente lister til kommunestyrevalget i Sømna kommune

Forhåndsstemmegivning

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Forhåndsstemmegivningen starter 12. august. Her kan du lese om dette (PDF, 197 kB).

Står du i manntallet

Får å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingvalget må du stå i manntallet. Her kan du lese hvordan du finner ut om du står i manntallet (PDF, 197 kB).

Ønsker du å stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Her kan du lese om hvordan du søker om å stemme hjemme (PDF, 197 kB).