Næringsstyret

Næringsstyret (formannskapet samt to representanter fra næringslivet) er politisk organ for behandling av næringssaker. Her behandles søknader fra nyetablerere og fra eksisterende bedrifter om støtte til etablering og utvikling av egen bedrift.

Næringsstyret

Varamedlemmer næringsstyret

Kontaktinfo

Ben Andre Graven
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 01 50 23
Mobil 907 47 085

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45