Kontrollutvalg

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med kommunens drift.

Kontrollutvalget

Vara kontrollutvalget

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

09.00-14.00