Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og fatter vedtak i alle overordnede saker.

Kommunestyret består av 17 representanter fordelt på følgende partier:

 • Senterpartiet 9
 • Arbeiderpartiet 3
 • Tverrpolitisk liste 3
 • Høyre 1
 • Rødt 1

  Kommunestyret

  Vara SP

  Vara AP

  Vara TVPL

  Vara H

  Vara R

   

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

09.00-14.00