Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og fatter vedtak i alle overordnede saker.

Kommunestyret består av 17 representanter fordelt på følgende partier:

 • Senterpartiet 7
 • Arbeiderpartiet 5
 • Tverrpolitisk liste 4
 • Fremskrittspartiet 1

  Kommunestyret

  Vara TVPL

  Vara AP

  Vara SP

  Vara FRP

   

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45