Politisk sekretariat

Hva gjør vi?

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen, og er bindeleddet mellom ordfører, administrasjonen og eksterne aktører. Vi tilrettelegger for kommunens politiske organer og sørger for at formelle prosesser fungerer. 

Du kan henvende deg til politisk sekretariat

  • for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet
  • hvis du har spørsmål om Stortingsvalg eller Kommunestyrevalg
  • hvis du ønsker å bli meddommer eller har spørsmål rundt utnevnelsen av meddommere

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Stengt inntil videre