Møteplan og sakspapirer 2021

Her vil innkalling til politiske møter bli offentliggjort under møtedatoen senest en uke før møtet. Planen kan bli endret gjennom året. Nye møter kan også bli satt opp hvis det er behov.

Møteplan 2021
2021 Tirsdager Onsdager Torsdager Torsdager Torsdager Tirsdager
Utvalg for næring Formannskap Kommunestyret Utvalg for landbruk Utvalg for vilt Eldreråd / Råd for funksjonshemmede
Januar 6.
Januar 27.
Februar 4. (PDF, 8 MB) 4.
Februar 17. 25. 11. 16.
Mars 16. 17.
Mars 25. 25.
April 12.
April 21.
Mai 12. 20. 6.
Mai 27.
Juni 1. 9. 18. 10. 10. 8.
Juni
Juli - møtefri
August 25. 24.
September 14. 14.
September 22. (PDF, 3 MB) 30. 23.
Oktober 20. 19.
November 23. 10. tirsdag 2. 30.
Desember 1. 16. 9.