Møteplan og sakspapirer 2020

Her vil innkalling til politiske møter bli offentliggjort under møtedatoen senest en uke før møtet. Planen kan bli endret gjennom året. Nye møter kan også bli satt opp hvis det blir et behov.

Kontrollutvalget har 4 møter i 2020:

Protokoll fra møte 11. mars (PDF, 381 kB)
12. mai, 9. september og 25. november.
Sakspapirer til disse møtene blir presentert her når de er klare.

Formannskapsmøte 18. mars er utsatt på ubestemt tid. Ny dato 2. april.
Kommunestyremøte 26. mars er utsatt på ubestemt tid.

Møteplan 2020
2020 Tirsdager Onsdager Torsdager Torsdager Torsdager Tirsdager
Råd for funksjonshemmede kl. 9.00
Utvalg for næring Formannskap Kommunestyret Utvalg for landbruk Utvalg for vilt Eldreråd kl. 12.30
Januar 29. 16.
Februar 19. 27. Fag/temadag 13. 18.
Mars 17. 2. april 26. Fag/temadag
April 8. 30. 16. 21.
Mai 19. 13. 28. 28.
Juni 10. 18. 25. SMIL 9.
Juli
August 26. 25.
September 15. 23. 3. Fag/temadag
Oktober 21. 29. 1. 20.
November 24. 11. 26.
Desember 2. 17. 1.