Møteplan og sakspapirer 2020

Her vil innkalling til politiske møter bli offentliggjort under møtedatoen senest en uke før møtet. Planen kan bli endret gjennom året. Nye møter kan også bli satt opp hvis det blir et behov.

Kontrollutvalget har 4 møter i 2020:

Protokoll fra møte 11. mars (PDF, 381 kB)
Protokoll fra møte 9. september (PDF, 460 kB)

Protokoll fra møte 25. november (PDF, 637 kB)

Protokoll fra disse møtene blir presentert her når de er klare.

Møteplan 2020
2020 Tirsdager Onsdager Torsdager Torsdager Torsdager Tirsdager
Råd for funksjonshemmede kl. 9.00
Utvalg for næring Formannskap Kommunestyret Utvalg for landbruk Utvalg for vilt Eldreråd kl. 12.30
Januar 29. 16.
Februar 19. 27. Fag/temadag 13. 18.
Mars 17. 26. Fag/temadag
April 2.
April 8. 30. 16. 21.
April 15.
April 22.
Mai 13. 28. 28.
Juni 16. 10. 18. 9.
Juni 25. 23. SMIL
Juli
August 26.
September 15. 23. 3. Fag/temadag 1.
Oktober 21. 29. 1. 20.
November 24. 11. møtet avlyses 26.
Desember 2. 17. 1.