Møter og sakspapirer

Her vil innkalling til politiske møter bli offentliggjort under møtedatoen senest en uke før møtet. Planen kan bli endret gjennom året. Nye møter kan også bli satt opp hvis det blir et behov.

Møteplan 2019
2019 Tirsdager Onsdager Torsdager Torsdager Torsdager Torsdager
Næring F-skap/Adm.utv. K-styret Landbruk Viltnemnd Eldreråd
Januar 23.
Februar 20. 14. 14. 21.
Mars 12. 20. 1.
April 10. 25. 11. 11.
April
Mai 21. 7.
Juni 12. 19. 6. (.PDF, 2 MB) 6. 13.
Juni 26. 20. 27.(SMIL)
Juli 10. (.PDF, 151 kB)
August 21. 29. 22.
September 17. 18.
Oktober 2. 17.(kons) 7.
November 19. 13. 14. 14.
Desember 4. 19. 12. 12.
Desember