Pleie og omsorg


Pleie- og omsorgsleder Guro Knygh Tlf: 75 01 51 22
guro.knygh@somna.kommune.no

Sekretær Nina Nyrud Tlf: 75 01 51 20
nina.nyrud@somna.kommune.no


Sentralbord pleie- og omsorgstjenester
Tlf: 75 01 51 20
Fax: 75 01 51 21

 

Sykehjem Hjemmesykepleien Miljøterapitjenesten Psykiatritjenesten

 

guro_knygh.jpg torstein_graven.jpg ida_kjaerstad.jpg
Pleie- og omsorgsleder
Guro Knygh
Avdelingsleder hjemmesykepleie
Torstein Graven
Avdelingsleder sykehjem
Ida Randi Kjærstad


Hvis du har behov for tjenester fra oss, kan du skrive ut søknadsskjemaet:
Søknad om tjenester fra pleie og omsorg - word
Søknad om tjenester fra pleie og omsorg - PDF


Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Sømna kommune

 

Kommunen har egen synskontakt og hørselskontakt. De kan vurdere behov for hjelpemidler og andre tjenester, og hjelper bl.a. til med søknad til Hjelpemiddelsentralen.

Synskontakt i Sømna er Hilde Nyrud, og hun kan nås på tlf 75015120
Hørselskontakt i Sømna er Camilla Graven, og hun kan nås på tlf 75015158

 

Kreftsykepleier / Kreftkoordinator
Har du eller noen i familien fått diagnosen kreft? Trenger du noen å snakke med?
Les heftet fra Kreftsykepleier / Kreftkoordinator i Brønnøy, Sømna og Vevelstad

Demensteamet i Sømna kommune
Tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende

Les mer om oss og ta gjerne kontakt

Serviceerklæring samlet for pleie- og omsorgstjenesten i Sømna kommune
Sist oppdatert den 04.jul.2017


Tips en venn Skriv ut