Orientering om jordsmonnkartlegging i Sømna høsten 2017


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i ukene 36, 37, 38 og 39 utføre jordsmonnkartlegging på dyrkamark i Sømna kommune. Personell fra NIBIO vil i dette tidsrommet gå over dyrkamarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.


ORIENTERING OM JORDSMONNKARTLEGGING I SØMNA KOMMUNE, HØSTEN 2017

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i ukene 36, 37, 38 og 39 utføre jordsmonnkartlegging på dyrkamark i Sømna kommune. Personell fra NIBIO vil i dette tidsrommet gå over dyrkamarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på kart på felt-PC. For nærmere informasjon om jordsmonnkartlegging, se vedlagte dokument (Vedlegg2_NIBIO_POP_2016_2_16) eller NIBIO’s hjemmeside (www.nibio.no).

Jordsmonnkartlegging er en del av en landsomfattende kartlegging av jordbruksarealene. Formålet er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypene i landbruksområdene. Av denne kartleggingen får man fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og helling.

Dersom det er noen grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka marka i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med Landbrukskontoret i Sømna så fort som mulig.

Les mer om jordsmonnkartlegging i denne brosjyren
Sist oppdatert den 30.aug.2017


Tips en venn Skriv ut