Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak


Støtte til drift av innvandrerorganisasjoner skal medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet, og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner i lokalsamfunn har som formål å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen.


Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd
kan søke.
Offentlige eller halvoffentlige instanser (f. eks. frivilligsentraler) kan også tildeles støtte.
 Sist oppdatert den 30.sep.2015


Tips en venn Skriv ut