Rådmann

Rådmannens oppgaver og myndighet er hjemlet i kommunelovens § 23.

Rådmannen i Sømna kommune er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og responderes gjennom rådmannen. Rådmannen plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning og som for øvrig ikke er delegert.

Staben

Rådmannen har en stab som har ansvar for støtte, veiledning og oppfølging av enhetene samt fellesadministrative tjenester i organisasjonen. I staben inngår seksjonene for økonomi og HR samt leder for plan og utvikling, folkehelsekoordinator, IT-tekniker og formannskapssekretær.

Kontaktinfo

Øystein Johannessen
Rådmann
E-post
Telefon 75 01 50 12
Mobil 480 53 342
Sømna kommune
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45