Ordfører


 

ordfoerer_andrine_solli.jpg

Ordfører Andrine Solli Oppegaard

Tlf: 75015011 / 41694085
andrine.s.oppegaard@somna.kommune.no

Andrine Solli Oppegaard (Arbeiderpartiet)
er ordfører i Sømna kommune. Hun leder kommunestyre og formannskap. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne, der myndigheten ikke er tillagt andre.


Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har stemme- og forslagsrett bare hvis hun er valgt medlem. Ordføreren kan treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunen gir slik myndighet.

 

Sømna kommunes visjon for 2006 — 2018: Sømna skal være en attraktiv kommune, hvor det er trivelig å leve og bo. Det gjør vi ved å ta vare på det eksisterende og tilrettelegge for utvikling, næring, bosetting og gode tjenester.
 

Kommuneplanen er et uttrykk for hvilke målsettinger vi fra kommunens side har i årene som kommer. Sømna Kommune er oppbygd på landbruk og fiske, men fiskeriene har gått betraktelig tilbake mens landbruket har holdt seg stabilt. Sømna er Nord-Norges største landbrukskommune på flere måter. Kommunen har et areal er på 192 km2 og er omgitt av en kystlinje fra Bindalsfjorden til Nord-Norges beste havn på Berg. Sømna kommune skal tilby gode tjenester til våre innbyggere. Vi skal være en serviceinnstilt kommune, både for innbyggere og andre som kommer i kontakt med kommunen på ulikemåter. Vi ønsker at Sømna kommune også i årene som kommer skal være tilrettelegger for sine innbyggere på en rekke områder, så som kultur, næring og friluftsliv, noe som også vil framgå av kommuneplanen. Kulturlandskapet i Sømna skal holdes i hevd, samtidig som vi ivaretar allmenn ferdsel.Vi håper du vil ta deg tid til å studere kommuneplanen - både strategidelen og arealdelen.

Planene kan leses her:
Kommuneplan - Strategidel 2006-2018
Kommuneplan - Arealdel 2006-2011
Sist oppdatert den 11.jan.2016


Tips en venn Skriv ut