Spørsmålet om et distriktsmedisinsk senter i sør har vært diskutert i mange år. Ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen, hadde ett budskap til helse- og omsorgsminister Bent Høie da han han besøkte Helgeland i forrige måned: Realiser planene om et distriktsmedisinsk senter på Sør-Helgeland. Utviklingsprosjektet fikk i dag enda fastere form, da det gikk over fra idefase til konseptfase. 

- Vi har hatt møte med representanter fra kommunene og Sykehusbygg, der vi diskuterte arbeidsoppgaver og veien videre. Det er et spennede utviklingsprosjekt hvor det skal avklares både kommunale- og interkommunale tjenester og spesialisthelsetjenester som kan samles i et distriksmedisinsk senter i regionen. Sykehusbygg brukes som konsulenter i konseptfasen, opplyser samhandlingssjef i Helgelandssykehuset Iren Ramsøy.