Oppvekstkonferanse "Robuste barn og unge"


Målgruppe for oppvekstkonferansen er alle som jobber med barn og unge, politikere, administrativ ledelse, frivillige lag/foreninger, FAU/SU.


Sted: Vik skole, Sømna kommune.
Tid: 16. september 2015
Konferansen er gratis. Det serveres lunsj, snacks og drikke.
Påmelding til marianne.v.grottheim@somna.kommune.no innen 3. september 2015

Til konferansen kommer blant annet:

Arne Klyve, forfatter og undervisningssjef ved Kompetansesenter Rus,
Bergensklinikken. Han har lang yrkespraksis fra rusfeltet og har ledet nasjonale
kompetansehevingsprogram og internasjonale rusforebyggingsprogram.
«Barnehage og skole kan skape mestring, inkludering og selvtillit hos barn og
unge. Og motsatt: Bidra til å smadre tillit!»

Bjørg-Elin Moen, forskningsleder i MOT og doktorgrad i
psykologi. Gjennom MOTs filosofi og arbeidsmetode har hun
opparbeidet seg solid erfaring med å anvende teori, teknikker og
metoder fra blant annet positiv psykologi i sitt arbeide med ungdom og
voksne. Bjørg-Elin er modig og kreativ i måten hun formidler på. I tillegg
til flere publiserte vitenskapelige artikler har hun gitt ut boken
«Ungdom, læring og forebygging».

Program:

  09.00    Innslag fra Sømna kulturskole
  09.15   Velkommen
                Ann-Helen V. Westerberg, rådmann
  09.30  Ungdata – erfaringer
               Marianne V. Grøttheim, folkehelsekoordinator Sømna
  09.50   Barn og unges medvirkning. Reell eller bare på papiret?
               Sømna kommunale ungdomsråd
  10.10   Samhandlingsfokus – en fastleges perspektiv
               Rolv-Jørgen Bredesen, kommuneoverlege
  10.30   Pause
  10.45   Rusforebygging - risiko og beskyttende faktorer
               Arne Klyve, forfatter og undervisningssjef ved KoRus region vest.
  12.00   Lunsj       
  12.45  Unge og rus
               Eline Monsen, ruskonsulent/leder NAV
               Ungdommer fra 10. klasse Vik skole
  13.05   Alle har en psykisk helse
               Elever og lærere fra 10.klasse Vik skole
  13.25  Robust ungdom og trygt ungdomsmiljø med mot.
               Bjørg-Elin Moen, MOT Norge
  14.25   Pause/hverdagslykke
  14.40   Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne
               Berit Sund, ledende helsesøster
               Birgitte Thrana, helsesøster
  15.30   Det er oss det kommer an på
               Ingunn Iversen, ass. styrer Sømna barnehage
  15.50   Helsefremmende arbeid – vårt største helsepotensial
               Roar Blom, rådgiver folkehelse i Nordland fylkeskommune
  16.15   Tverrfaglig samarbeid er grunnlaget for å lykkes
               Ann-Helen V. Westerberg, rådmann
  16.30  Takk for i dag!!
Sist oppdatert den 16.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner