Om DAB og slukking av FM-nettet


Den 11. januar blir FM-nettet slått av i Nordland. Her er informasjon om det nye DAB-nettet


Her er informasjon fra Radio.no:

Norsk radio blir digital. Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Dekning fra nye radionett
Digital radio brukes som betegnelse for radio som sendes via DAB, mobilnett, internett og  tv-mottagere. DAB er en digital kringkastingsteknologi som skal erstatter FM i riksdekkende sendernett. DAB-nettet har nå en dekningsgrad som tilsvarer den beste FM-dekningen. Kanalene sendes over to sendernett, som har med ulik dekning. NRKs kanaler har 99,7 befolkningsdekning, mens nettet for kommersielle kanaler har 92,8 prosent befolkningsdekning. Tallene er bekreftet av norske myndigheter (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)).I tiden frem mot FM-slukking vil det pågå et justeringsarbeid for NRKs kanaler flere steder i landet. Dette følger som et resultat av et grundig kartleggingsarbeid som baserer seg på tilbakemeldinger fra publikum og stedvise målinger. 

Det kommersielle nettet (P4, Radio Norge med flere) har noe mindre dekning enn NRKs nett. NRK P13, NRK Sport, NRK Klassisk og NRK Jazz sender i det kommersielle nettet frem til 11. januar 2017. Etter 11. januar skal disse kanalene flyttes over til NRK-kanalene.

Beredskap
Ved etablering av nye radionett har man konstruert sendere med betydelige økt fokus på beredskapsfunksjonen, ifht hva man har på aldrende FM-nett. I NRKs del av DAB-nettet er det installert nødstrømsystemer på en større del av nettet enn i FM-nettet, slik at faren for utfall som følge av strømbrudd vil være lavere. Dette omfatter sendere som dekker flere enn 5000 lyttere. Det er videre installert doble sendere i alle sendepunkt som dekker flere enn 5000 lyttere. Senderne mates nå med signaler til hvert senderpunkt, og man går dermed bort fra systemet der sendere mater hverandre. På den måten begrenser man også skadeomfanget dersom en sender rammes slik at den slås ut. Alle sendere i NRKs DAB-nett er nå sikret med et backup-system for synkronisering av senderne dersom GPS-signalene skulle falle ut. NRKs sendinger i DAB-nettet var derfor ikke rammet da deler av GPS-systemet i januar 2016 falt ut. NRK har også sikret at det eksisterer flere punkter som kan mate DAB-nettet med signaler dersom sendestrømmen fra Marienlyst skulle falle ut. I dag benyttes FM-nettet som lydbærer for Sivilforsvarets tyfonanlegg. Dette vil erstattes av nødnettet, i følge DSB.

Ved strømutfall
DAB-radioer bruker batteri, slik som FM-radioer. De vil derfor fungere godt i situasjoner der strømmen blir borte. Som med FM må man påse at radioen har den batterikapasiteten man ønsker.

Teknologi
DAB-teknologien er generelt mer robust enn FM-teknologi. I motsetning til FM, håndtere de digitale apparatene at det kommer signal fra flere sendere samtidig. DAB-signalet fungerer også slik at det forsterkes når det reflekteres i fjellsider og bygninger. Dette er en forbedring fra FM, der refleksjoner ødelegger signalene. Teknologien er valgt av ledende kringkastere i Europa.

DAB-dekningen til sjøs
NRKs DAB-nett gir dekning ut i havet minst 50 kilometer fra fastlandet langs hele kysten, og har en rekkevidde som tilsvarer rekkevidden for FM-senderne. Utenfor denne sonen er radio tilgjengelig via satellitt. NRK har i samarbeid med Redningsselskapet gjennomført flere tester av nettet. I tillegg opprettholder NRK Været til sjøs som distribueres over satellitt og på langbølge fra Ingøya i Finnmark. Med DAB får fiskeflåten en døgnkontinuerlig værtjeneste. NRK Vær sender 24-timer i døgnet med regionale værvarsler for å bedre sikkerheten og gi bedre service til kystfiskeflåten.

Hvorfor skjer det?
Radioen digitaliseres for å modernisere radiomediet. Digitalisering gir et utvidet kanaltilbudet over hele landet og utvisker forskjellene mellom distriktene. Lokalradio får fortsette i minst fem år på FM. FM-sendingene opphører for å videreutvikle det brede radiotilbudet. Det er uheldig for beredskapshåndtering å ha to parallelle nett i for lang tid. En videre drift av de aldrende FM-nettene ville krevd omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering.

Viktig å vite:     For mer informasjon om dekning og kanaler der du bor se radio.no
Sist oppdatert den 21.nov.2016


Tips en venn Skriv ut