Offentlig ettersyn av Planforslag til Kystplan Helgeland for Sømna Kommune


Med dette legges forslag til Kystplan Helgeland for Sømna kommune til offentlig ettersyn.


Offentlig ettersyn av Planforslag til Kystplan Helgeland for Sømna Kommune

Med dette oversendes forslag til Kystplan Helgeland for Sømna kommune til offentlig ettersyn. Vedlagt i dette skrivet ligger vedtak om utlegging til første gangs offentlig høring F-sak 150/15.

I tillegg til vedlagte dokumenter er også følgende dokumenter tilgjengelig:

Frist for uttalelse settes til tirsdag 4 oktober. Sendes til Sømna Kommune, Teknisk, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller post@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 02.aug.2016


Tips en venn Skriv ut