Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i første halvår 2013. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten.


 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,

8002 Bodø – innen 20. februar 2013.

 

Ytterligere opplysningen kan fås av utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

eller tlf. 916 03 230.

nfk-logo.gif
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut