Øystein Johannessen ansatt som ny rådmann i Sømna


Kommunestyret har i møte tirsdag 22. november 2016 ansatt Øystein Johannessen, 54 år som ny rådmann i Sømna kommune.


Kommunestyret har i møte tirsdag 22. november 2016 ansatt Øystein Johannessen, 54 år som ny rådmann i Sømna kommune. Øystein Johannessen har bred bakgrunn fra spesielt offentlig, men også privat sektor. Han har erfaring fra høyskole- og universitetsmiljø, utdannings- og forskningsdepartementet, teknologiutvikling og nå sist som fylkesutdanningssjef i Nordland. Han har også vært prosjektleder i flere FoU prosjekter.

Utdanningsbakgrunn er blant annet fra Universitetet i Tromsø og University of New England, Australia.

Johannessen bor i Brønnøy.

Ordfører i Sømna er svært glad for at kommunen nå er kommet i mål med ansettelsen av ny rådmann. «Johannessens bakgrunn og erfaring som leder vil komme godt med i de prosesser vi nå er i gang med, og jeg er sikker på at han vil bli en positiv drivkraft i videreutvikling av kommunen.

Ved søknadsfristens utløp hadde vi 12 søkere på stillingen som rådmann i Sømna kommune. Flere av søkerne var godt kvalifisert. Et enstemmig ansettelsesutvalg med tillitsvalgte representert har i en samlet vurdering avgjort at for Sømna er Øystein Johannessen den best kvalifiserte for stillingen.»

«Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med dyktige kolleger for å skape ei god og trygg framtid for Sømna, innbyggerne og næringslivet i kommunen», sier Johannessen. «Jeg ser også frem til godt samarbeid med ordføreren og kommunens folkevalgte», avslutter påtroppende rådmann Øystein Johannessen.

I etterkant av kommunestyrets vedtak gjenstår å komme til enighet om endelig arbeidsavtale. Sannsynlig tiltredelse blir i slutten av februar 2017.

Øystein Johannessen
Foto: Brønnøysunds Avis
Sist oppdatert den 23.nov.2016


Tips en venn Skriv ut