Nytt inngangsparti ved Sømnahallen


I forbindelse med anleggsarbeidet vil hovedinngangen og området rundt bli avstengt som anleggsområde. Inngang helt sør på vestveggen vil bli benyttet som midlertidig inngang til hallen.


Sømna Kommune v/ Teknisk avdeling starter arbeidet med bygging av nytt inngangsparti ved Sømnahallen. Prosjektet ligger i kommunens investeringsbudsjett for 2016 , og finansieres gjennom spillemidler og lån. Etter gjennomføring vil man ha et inngangsparti ihh til universell utforming med heis opp til kantinen i 2 etasje. Det vil i tillegg bli nytt dørsystem med adgangskontroll.

I forbindelse med anleggsarbeidet vil hovedinngangen og området rundt bli avstengt som anleggsområde. (se bilde). Inngang helt sør på vestveggen vil bli benyttet som midlertidig inngang til hallen. Innvendig vil det bli noe arbeid i kantineområdet i forbindelse med tilkobling mot heissjakt, ellers kan hallen benyttes som vanlig.

Vi vil samtidig be alle trenere og andre som har nøkler til hallen, og er ferdig med sesongen om å levere inn nøkler. Ta kontakt med vaktmester Morten Mørch på telefon - 41567958

Oppstart i uke 17 , og arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av juni.

Spørsmål kan rettes til Sømna Kommune Teknisk Avdeling

Sømnahallen
Sømnahallen med nytt inngangsparti

sh-2.jpg

 
Sist oppdatert den 22.apr.2016


Tips en venn Skriv ut