Nytt boligfelt i Vik - Langåsen Boligfelt


Sømna kommune har det siste året jobbet med klargjøring av en utvidelse av Langåsen boligfelt. Utvidelse vil skje mot vest og adkomstveg til det nye feltet blir via Bjøruveien.


Langåsen Boligfelt

Sømna kommune har det siste året jobbet med klargjøring av en utvidelse av Langåsen boligfelt. Utvidelse vil skje mot vest og adkomstveg til det nye feltet blir via Bjøruveien. Det blir laget gangvei direkte ned til Vik sentrum via SOS.

Det nye feltet blir klargjort for 13 tomter. Tomtestørrelsen er på ca 1,2 mål og prisene varierer fra 307.250.- til 367.000.-  Da er veg, vann, gatelys og oppmålingsgebyrer inkludert. Det eneste som kommer utenom er byggesaksgebyrene.

Kommunen er ferdig med anbudsprosessen og regner med oppstart av arbeidene i begynnelsen av april. Entreprenøren har regnet med en byggetid på 7-8 måneder og tomtene vil da være byggeklare.

Kommunen har lagt alle dokumenter angående feltet ut på sine hjemmesider, somna.kommune.no/teknisk, og på en side som heter, somnatomter.no, her vil man finne reguleringsplan med bestemmelser, prisoppsett, perspektivtegninger og en del bilder fra selve feltet.

Salget av tomter startes med en gang. Sømna kommune har en ordning som gjør det mulig å «håndgi» en tomt i 6 måneder før endelig oppgjør skjer. Dette for at kjøper skal kunne ordne nødvendig finansiering og andre.

Alle interesserte er hjertelig velkommen til å ta kontakt med Sømna kommune ved teknisk avdeling. Kontaktinfo er Sømna kommune, Kystveien 84a, 8920 Sømna.

Kontaktperson er Nils-Ivar Sund Telefon 75015032/ 95836562,
epost nils-ivar.sund@somna.kommune.no .

langaasen-boligfelt
Slik ser arkitekten for seg Langåsen boligfelt når det er ferdig bebygd
Sist oppdatert den 02.mar.2016


Tips en venn Skriv ut