Nye priser for foreldrebetaling i barnehage


I kommunestyremøte 17.12.15 ble det vedtatt at foreldrebetaling for helplass i barnehage settes til regjerings til enhver tids gjeldene makspris. Regjeringen har økt maksprisen i barnehage fra kr 2.580,- til kr 2.655,- gjeldende fra 1/1-2016


Priser kommunale barnehager fra 1. januar 2016:

I kommunestyremøte 17.12.15 ble det vedtatt at foreldrebetaling for helplass i barnehage settes til regjerings til enhver tids gjeldene makspris.

Regjeringen har økt maksprisen i barnehage fra kr 2.580,- til kr 2.655,- gjeldende fra 1/1-2016

100%: kr 2.655 - kost kr 250
80%:   kr 2.324 - kost kr 200
60%:   kr 1.743 - kost kr 150
50%:   kr 1.453 - kost kr 125
40%:   kr 1.162 - kost kr 100
Timepris 100% plass 62,47

Søskenmoderasjon: 30 % for barn 2, 50 % for barn 3.

Link til regjeringens vedtak om makspris i barnehage: 
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 
Sist oppdatert den 15.jan.2016


Tips en venn Skriv ut