Ny visjon for Sømna!


Kommunestyret er nå i gang med å utarbeide samfunnsdelen av ny kommuneplan for Sømna. Dette dokumentet skal klargjøre våre viktigste ambisjoner for utviklingen av vårt lokalsamfunn de nærmeste 10 årene, og angi hva slags satsinger vi må gjennomføre for å kunne lykkes.


I denne sammenheng må kommunen også ha en visjon! Og her ønsker vi gode innspill fra befolkningen!

Visjonen skal vi bruke til å samle oss, løfte oss, skape samhold, motivasjon og begeistring slik at vi lykkes med å nå de målene vi setter oss. Den skal være med på å gi oss det omdømmet vi ønsker å ha, og kanskje påvirke våre egne holdninger på en god måte.

Skal den tjene til sin hensikt, og bli brukt av både oss politikere, de ansatte og folk flest, må den være lett å huske og lett å forstå. Har du en god ide, som meld den til meg så raskt som mulig, og før 22. mai!

 

Med vennlig hilsen

Andrine Solli Oppegaard

Ordfører i Sømna Kommune

andrine.s.oppegaard@somna.kommune.no

Direkte 75015011/41694085

Sentralbord 75015000

 
Sist oppdatert den 15.mai.2017


Tips en venn Skriv ut