Nord-Norsk Mottakssenter utlyser stillinger i Sømna


Nord-Norsk Mottakssenter skal i løpet av få dager ta imot 80 asylsøkere for midlertidig bosted I Bjørnevika natursenter på Sømna. Avdelingen skal driftes som et midlertidig bosted i påvente av permanent plassering i et asylmottak.


Oppdragsgiver er utlendingsdirektoratet UDI. Nord-Norsk mottakssenter er i drøfting om inngåelse av en driftsavtale i en periode på inntil 5 måneder og forventer åpning medio november.

Avdelingen vil bli bemannet med 4 hele stillinger hvorav teknisk miljøarbeider allerede er ansatt. Med forbehold om driftsavtale med UDI trenger vi følgende personell til følgende stillinger for omgående ansettelse:

DAGLIG LEDER
Som daglig leder skal du sørge for at beboerne får den støtte og hjelp de har krav på, herunder sørge for at lover og forskrifter blir overholdt. Du har ansvar for kontakt opp mot kommunen, utleier, politi med mere og må fortløpende holde deg oppdatert over alle aktuelle sider ved virksomheten. Det følger personalansvar ned stillingen.

ØKONOMI – LOGISTIKK
Stillingen omfatter fakturakontroll og generelle økonomirutiner. Logistikk vil omfatte transport, billettbestillinger med mere samt innkjøp av forsyninger og avtaler om cateringvirksomhet.

MILJØARBEIDER
Stillingen krever erfaring i miljøarbeid og vil i hovedsak omfatte daglig kontakt med beboerne og deltagelse i oppgaver knyttet til velferd og andre personrettede oppgaver. Det er ønskelig med gode språkkunnskaper, spesielt arabisk og/eller Farsi.

Felles krav for alle stillingene er:
�� Modenhet og erfaring fra arbeidslivet, gjerne fra arbeid med innvandrere.
�� Kulturforståelse
�� Evne til å delta i alle gjøremål etter behov
�� Forberedt på å ta utfordringer «på strak arm»
�� Fleksibilitet og evne til samarbeid.
�� Grunnleggende datakunnskap
�� Norsk førerkort

Vi kan tilby lønn etter avtale og tariffer og ikke minst spennende og utfordrende oppgaver hvor du får en god mulighet
til å utvikle oppgaver og løsninger i fellesskap med kolleger. For pendlere kan vi skaffe bolig.

Søknad sendes snarest mulig til:
Seniorrådgiver Jarle Mediå på e-post
adresse jm.utviklingogkompetanse@gmail.com.
Kandidater til lederstillingen kan ringe 957 41 226
for eventuelle spørsmål.

NORD-NORSK MOTTAKSSENTER
Velkommen skal du være!
Sist oppdatert den 30.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner