Nærturbenker


Kommunen skal søke midler til nærturbenker i samarbeid med Sømna Eldreråd


Nærturbenker

Kommunen skal søke midler til nærturbenker i samarbeid med Sømna Eldreråd. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig kan få et aktivt friluftsliv, og ønsker forslag til hvor slike benker kan settes ut.

Frist 15.januar 2017.

Send tilbakemelding til Folkehelsekoordinator, Marianne Grøttheim, på mail marianne.v.grottheim@somna.kommune.no eller mobil 40 23 48 75.
Sist oppdatert den 16.des.2016


Tips en venn Skriv ut