Næringspris - Sømna - 2016


Sømna Kommune ber om forslag til kandidater til kommunens næringspris i 2016


Sømna kommune deler annenhvert år ut en næringspris til næringsdrivende i kommunen. i den forbindelse ønsker kommunen forslag til kandidater som kan være aktuelle til en slik pris.

Statuttene sier følgende:

Næringsprisen utdeles annenhvert år til en næringsaktør som gjennom sin virksomhet har skapt varige arbeidsplasser og på en god m¨te har fremmet næringsvirksomhet i Sømna Kommune, som grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i kommunen og/ eller regionen.

Forslag sendes til ordfører på følgende adresse:  Sømna kommune V7 ordfører, Kystveien 84a, 8920 Sømna.   Eller på mail andrine.s.oppegaard@somna.kommune.no

 

Her finner dere annonseteksten
Sist oppdatert den 25.okt.2016


Tips en venn Skriv ut