Næringlivslunsj på Klakkskjæret 19. juni 2013


Stort oppmøte på lunsjen for næringslivet i Sømna.


Alle foto: Trond Grønmo

Oppmøtte på lunsjen

Det møtte over 40 næringsaktører til den første næringslivslunsjen i Sømna. Lunsjen ble spandert av Helgeland Sparebank. Klakkskjæret Pub & Restaurant leverte et utmerket måltid.

Hans Ivar Slåttøy

Her innleder Hans Ivar Slåttøy (leder i Sømna Næringsforening) ved oppstart av lunsjen.

Rene Dahle

Vår lokalbanksjef Rene Dahle startet men bankens informasjon.

Tor-Arne Bakke

Nærings- og kultursjef Tor-Arne Bakke orienterte vedrørende 3-årig prosjekt - tilflytting, bosetting og næringsutvikling hvor også deler av Brønnøy (Kvervet, Trælnes og Rodal) skal delta.

Nils Nyborg

Jordbrukssjef Nils Nyborg orienterte nærmere vedrørende det 3-årige prosjektet og landbrukets utfordringer i prosjektet.

Inger Teigstad

Inger Teigstad fra Innovasjon Norge i aksjon. Hun orienterte nærmere om strategier i forhold til gründere, vekstbedrifter og innovasjonsmiljø og Innovasjon Norges finansieringsmuligheter.

God mat ;-)

Måltidet ved Klakkskjæret Pub & Restaurant smakte fortreffelig.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut