Miljøtilskudd til gårdbrukere i Sømna - SMIL


Sømna kommune har kr 350 000,- til utdeling til miljøtiltak på landbrukseiendommer.


Søknadsfristen er 15. mai
 
Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.
- Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
- I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes.
 
For mer informasjon, ta kontakt med landbrukskontoret.
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut