Lønn/personal


Personalsjef Torill Henstein Tlf: 75 01 50 25
torill.henstein@somna.kommune.no

Konsulent lønn Tove Dahle Tlf: 75 01 50 22
tove.dahle@somna.kommune.no

Sekretær Hilde Næss Storvik Tlf: 75 01 50 24
hilde.storvik@somna.kommune.no

Sekretær Kristin Wågan Tlf: 75 01 50 27
kristin.wagan@somna.kommune.no

 

Serviceerklæring for Lønns- og personalkontoret

KLP – viktig pensjonsdom i arbeidsretten:

 

Den nedre grensen for innmelding/medlemskap  i KLP var frem til 21.06.13 på 168 timer i kvartalet. Den nedre grensen for medlemskap i pensjonsordningen i KS’ tariffområde ble den 21. juni 2013 erklært ugyldig av arbeidsretten. Dommen gjelder tariffavtalen i kommunal sektor og arbeidstakere som er omfattet av den. Arbeidstakere skal nå meldes inn i KLP uansett hvor lite de jobber. Dette sikrer medlemskap i pensjonsordningen for de som tidligere har falt utenfor.

 

Dommen gjelder ikke for sykepleiere. Dette fordi de har lovfestet pensjonsordning, og nedre grense for medlemskap kun kan endres ved en lovendring.

En konsekvens av dommen er at alderspensjonister/pensjon etter 85 års regelen innen kommunal sektor nå skal meldes inn uten noen nedre grense. KLP er oppmerksom på at både arbeidsgivere og mange pensjonister har innrettet seg på at de skal kunne jobbe inntil 167 timer i kvartalet uten at alderspensjonen blir redusert.

KLP har derfor besluttet at de som har jobbet under det tidligere minstekravet (inntil 167 timer) ikke skal få sin pensjon redusert i 2013, selv om de blir innmeldt som følge av dommen. Dette gjelder også uførepensjonister som etter de tidligere reglene ville kunne hatt denne inntekten som friinntekt.

Partene vil i løpet av høsten utarbeide nye innmeldingsregler.

For mer informasjon, se www.klp.no

        
Sist oppdatert den 30.mai.2017


Tips en venn Skriv ut