Eiendomsseksjonen


Eiendomsseksjonen er underlagt Teknisk avd. Vi drifter og vedlikeholder ca 21 000 m² kommunal bygninsmasse. De største byggene er Sømna Omsorgssenter, Vik Skole, Sømnahallen og Berg Skole


De største byggene overvåkes via et godt utbygt SD-anlegg. SD-anlegget styrer og overvåker over 500 punkt, der avvik/alarmer sendes ut fra server til driftsteknikere som SMS-melding.

Ansvarsområder for Eiendomsseksjonen:

  • Vedlikehold av bygningsmassen til Sømna Kommune FDV)
  • Tilsyn og dokumentasjon av bygningsmasse og teknisk utstyr overfor El-tilsynet, Arbeidstilsynet m.m.
  • Ansvarlig for ENØK, energi og evt. Bio Energi
  • Ansvar for gjennomføring og ledelse av vedlikehold/byggeprosjekt på bygninger
  • Utleie av kommunale boliger i samarbeide med Pleie- og Omsorgstjenesten
  • Ansvarlig for drift og oppfølging av telefoni (fast og mobil)
  • Innkjøp og oppfølging av serviceavtaler.

Ansatte:

Leder
Alf-Kyrre Holmstrand
mobil: 41 50 83 22
e-post

Driftstekniker
Tor Jacobsen
Mobil: 95 83 65 66
e-post

Driftstekniker
Tor Reitan
Mobil: 95 83 65 67
e-post

Driftstekniker
Klaus Arnes
Mobil: 46 95 94 19
e-post


Tilbake


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut