Vedtatte Planer og Lokale forskrifter


På denne siden finner du linker til kommunalt planverk som finnes i digital form. Det samme gjelder for lokale forskrifter.


 

Sømna kommune har mange planverk som er styrende for kommunen. Dette gjelder alt fra overordnede planer, som for eksempel strategiplan og Trafikksikkerhetsplan, til vanlige reguleringsplaner.

I tillegg til dette henner det at det blir vedtatt lokale forskrifter innenof enkelte områder.

Vi vil forsøke å legge ut de planene som finnes i digitalt format på denne siden.


   

Vedtatte planer                                       Vedtatte Lokale Forskrifter
Strategiplan Forskrift om åpen brenning og brenning i småovner
Kommuneplanens Arealdel  
 Klima og Energiplan for Sømna kommune  
 Nausthaugen Kart og Beskrivelse  
 Boligpolitisk Handlingsplan 2011-2017  

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut