Trygde,- og Omsorgsboliger


Kommunen har 36 boenheter av forkjellig karrakter.


Kommunen forvalter det vi kaller trygdeboliger og omsorgsboliger. Dette er leiligheter av forskjellig standard og størrelser.

Alle disse boligene er plassert i nærområdet rundt Sømna Omsorgssenter. Det betyr at det er korte avstander til de tilbudene som finnes på Vik.

 

Ved spørsmål om boligene kontakter man Ann Helen Westerberg på SOS.

 

Etter hvert vil det komme bilder av boligene.

 

Tilbake
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut