Fradelingssaker


Delingssaker og rettigheter på eiendom som varer over 10 år skal behandles av kommunen.


 

Teknisk sektor behandler alle saker som kommer inn under delingsloven. Dette kan være ordinær fradeling av en parsell fra en eiendom eller det kan være rettigheter som skal tinglyses over lengre perioder.
Gjelder saken landbruksareal må saken også behandles av Landbruksmyndighetene i kommunen.

Er du i tvil om en rettighet skal tinglyses er det bare å ta kontakt.

 

En delingssøknad effektueres i to trinn. Først behandles søknaden som en sak mot politisk miljø. Saksbehandler etter delingsloven er Tor Ottesen.

Dersom søknaden godkjennes må man be om effektuering. Det er Steinar Mardal som står for oppmåling og utstedelse av målebrev.

 

Tilbake
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut