Rusmiddelvern


SOSIALKONTORET 8920 SØMNA TELEFON 75 01 50 40 TELEFAKS 75 01 50 45


 

Lov om sosiale tjenester

     

Sømna Sosialkontor har innført timebestilling.

 

Rusmiddelvern

Sosialkontoret skal gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Det skal også gis råd og veiledning til familie og pårørende.  Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal det sørges for et behandlingsopplegg.  Dette kan omfatte støttekontakt, støtteopplegg på arbeidsplass og kontakt med primærhelsetjenesten og spesialtjenester.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan sosialkontoret sørge for plass i egnet behandlings- omsorgsinstitusjon.  Sosialkontoret følger opp klienten under behandlingsopphold gjennom samtaler, nødvendig hjemmebesøk og ved å tilrettelegge nødvendige tiltak ved avslutning av behandlingsopphold.

Dette behandles etter Lov om sosiale tjenester
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut