Barne- og ungdomsarbeid


SOSIALKONTORET 8920 SØMNA TELEFON 75 01 50 40 TELEFAKS 75 01 50 45


 

Lov om barnevern 
Lov om adopsjon


Sømna Sosialkontor har innført timebestilling

 

Barnevern

Barnevernet kan hjelpe med økonomisk støtte, støttekontakt/tilsynsfører, hjemmekonsulent, barnehageplass, avlastning/besøkshjem, beredskapshjem.  Disse tiltakene/tilbudene blir brukt som hjelp/støtte i en overgangsperiode.

I forhold til barn og unge, blir det drevet generell og individrettet barnevernsarbeid.

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 18 år og deres foreldre.

Barn/unge og/eller foreldre kan selv ta kontakt for å søke hjelp.


Kontaktinformasjon Barneverntjenesten:


Barnevernkonsulent: Per Gunnar Larsen


Telefon:

75 01 50 43


Postadresse:
Barneverntjenesten
Sømna Omsorgssenter
Vik
8920 Sømna


Besøksadresse:

Sømna Omsorgssenter, 2.etg. (vis-à-vis arbeidsstua)

 

Fosterhjem.

Dette er private hjem som tar mot barn til opphold i kortere eller lengre tid.  Disse benyttes når barn/unge ikke lenger kan bo hjemme.  Fosterhjem må være godkjent av barnevernet.

 

Støttekontakt

Blir brukt som en støtte til barn/unge over en periode.  Samværstid og aktiviteter avhenger av de avtaler som er inngått.  Barnevernstjenesten er interessert i å finne flere støttekontakter av begge kjønn og disse må være over 18 år.  Dette for å finne støttekontakter og klienter som passer hverandre.

 

Adopsjon

Søknad om adopsjon avgjøres av Fylkesmannen i Nordland.  Barnevernstjenesten må først ha uttalt seg.  Adopsjonssøkere må være fylt 25 år.  Barnevernstjenesten er behjelpelig med veiledning i en adopsjonsprosses.

 

Dette behandles etter Lov om barnevern og Lov om adopsjon.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut