Berg næringsområde


 

Berg Næringsområde - i Sømna

En unik mulighet for bedrifter og næringsutviklere!

Berg Næringsområde omfatter totalt 25 da. ferdig regulert nærings-eiendom, klart for utbygging. Området er anskaffet og tilrettelagt med finansiell støtte fra Nordland Fylkeskommune, og er ett av flere prosjekter Sømna Kommune gjennomfører for å legge til rette for næringsutvikling. - All infrastruktur ligger klar for tilknytning - med bl.a. tilførselsvei, avløp, strøm, renset drikkevann og bredbåndsnett.

Berg Næringsområde grenser mot øst til rv 17 og til dypvannskai i vest. Skipsleia går rett utenfor, men havna ligger i le for vær og vind.

God kommunikasjon i alle retninger: Berg Næringsområde ligger 25 km fra hurtigruteanløp, 27 km fra flyplass, 10 km fra kommunesentrum i Vik - og har flere ganger daglig bussforbindelse med nord- og sørgående tog ved Grong.

Sømna Kommune har kompetanse og ressurser for å tilrettelegge for ny vekst og næringsutvikling - samtidig som vi ivaretar og videreutvikler eksisterende næringsliv. Vi tilbyr også tomter i attraktive boligfelt og hytte-/fritidsområder flere steder i kommunen med skole, barnehage og andre offentlige servicetilbud i umiddelbar nærhet.

Edmund Dahle

Vil du vite mer? Se på prospektet og kontakt gjerne undertegnede, næringsavdelingen eller planavdelingen for en prat.

La oss være din partner for å utvikle din ide. Berg Næringsområde er en unik sjanse - grip muligheten!

Edmund H. Dahle
Ordfører - Sømna kommune
Rett ved dypvannskai og riksvei 17, med interessante bedrifter i nabolaget...
 
Berg Næringsområde ligger ved dypvannskai. Kaia har en lengde på 60 m, og sjødybden ved kai er 10-12 m.

Ved kaia er det tilgang til offentlig bakareale, for lossing, lasting, vedlikehold og forsyning til gunstige priser. Dessuten er det tilgang på renset vann, med leveransekapasitet på 150 k.m/t.

Seilingstiden fra skipsleia (Torgfjorden) er bare 10-15 minutter.

Ved siden av tomt 1 og dypvannskaia, ligger Felleskjøpets lager og butikk. I umiddelbar nærhet ligger også det tidligere meieriet på Berg, der bedriften Plast-Sveis AS holder til. Plast-Sveis leverer flytebrygger og utstyr til oppdrettsnæringen. Bedriften er faktisk også Norges eneste leverandør av miljøtette siloer til surfor.

I samme bygg som Plast-Sveis er også Berg Regnskapslag BA, Fish Farm International (som prosjekterer og bygger fiskeoppdrettsanlegg) og bedriften Sømna Fiskeoppdrett AS.

Ved siden av tomt 2 holder bedriften Sømna Betong AS til. Firmaet leverer forstøtningsstein, hageheller, belegningsstein, forskalingsblokk, spalteplank, ferdigbetong og kommunal sementvare.

Snekkerbedriften John Reinfjord som holder til lengst nord i området, bygger hus, og er kjent for sin faglige dyktighet, høye kvalitet og fine bygningsdetaljer.

I tillegg til gode havneforhold har man altså produksjons- og servicebedrifter i umiddelbar nærhet. Grip den muligheten det gir for din bedrift!

Berg næringsområde - kart

- Kort om tomt 1:
* 3,5 da - kan deles opp
* Tomta er grovplanert
* Rett ved dypvannskai og bakareale
* Egner seg til produksjon, industri eller serviceformål
- Kort om tomt 2:
* 4,8 da - kan deles opp
* Tomta er finplanert
* Umiddelbart ved sjøen
* Mulig å bygge egen kai
* Velegnet for industri og produksjon

- Kort om tomt 3:
* 12,4 da - kan deles opp
* Umiddelbart ved riksvei 17
* Velegnet for serviceformål


Interessert? - Slik tar du kontakt:
 
Ordfører Edmund H. Dahle, tlf. 75 01 50 11, 
mob. 90 84 10 15
Rådmann Signar Kristoffersen, tlf. 75 01 50 12, mob. 91 18 30 81
Plan- /utviklingssjef Nils-Ivar Sund, tlf. 75 01 50 31, mob. 95 83 65 62
Næringskonsulent Tor-Arne Bakke, tlf. 75 01 50 13, mob. 97 50 85 99

Les hele prospektet Berg Næringsområde (PDF-format)
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut