Skjemalinker for Landbruk


 
 
Nyttige skjema og blanketter

Det ble ved lov av 19. Juni 2009 nr. 98 vedtatt endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Endringene i lovene trår i kraft 1.7.2009.

Som følge av lovendringene har Statens landbruksforvaltning (SLF) utarbeidet nye egenerklæringsskjemaer: SLF-356 (rødt) og SLF-360 (grønt). Det er også gjort endringer i skjema for søknad om konsesjon (SLF-359). De nye skjemaene skal benyttes fra og med 1.7.2009.

 
Andre statlige elektroniske blanketter

http://blanketter.ft.dep.no/
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut