Produksjonstilskudd


Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Reglene som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker kan gis, herunder tilskuddssatser, soner, driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, fremgår av jordbruksavtalen for 2009. Endel av tilskuddssatsene er foreløpige.

 
Det er to årlige søknadsomganger med søknadsfrister henholdsvis 20. januar og 20. august. Det er mulig å søke om tilskudd via Internett. Denne tjenesten er tilgjengelig i en treukersperiode i forkant av søknadsfristen, og kan brukes av foretak som har fått tilsendt forhåndsutfylt søknadsskjema med brukernavn og passord. Er du usikker på noe, så ring oss eller kom innom for en prat.

For elektonisk søknad og mer informasjon:
Statens landbruksforvaltning
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut