Ansatte ved Landbrukskontoret


 

Nils Nyborg, jordbrukssjef,
som primært arbeider med følgende oppgaver:
- jordlov- og konsesjonssaker
- miljørettede tiltak
- tiltak rettet mot kulturlandskapet
- arealforvaltning    

nils.nyborg@somna.kommune.no
Tlf: 750 15071   

Nils Nyborg, jordbrukssjef

 

Bjørn Sylten, fagkonsulent,
med ansvar for:
- utbyggingssaker
- grøfte- og profileringssaker
- utarbeidelse av kart    

bjorn.sylten@somna.kommune.no
Tlf: 750 15072

Bjørn Sylten, fagkonsulent

 

Trond Grønmo, fagkonsulent,
med ansvar for:
- tilskuddsordningene i jordbruket
- velferdsordningene
- viltforvaltning   

trond.gronmo@somna.kommune.no
Tlf: 750 15070
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 


        
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut