Viltforvaltning


 
Viltforvaltningen i Sømna kommune administreres av landbrukskontoret.
 
Kontakt:
Sekretær for viltnemnda: Trond Grønmo
Tlf: 75 01 50 70
 
Kommunen har et eget ettersøkslag for uttak av truende og skadd vilt.
 
Kontakt:
Vilttelefonen: 99 44 64 02 (felles med Brønnøy)
eller politiet: 02800
 
I samarbeid med NINA naturdata as har Sømna kommune utarbeidet brosjyrene som heter "SETT ELG 1995 - 2009" og "SETT ELG 1996 - 2010". De inneholder jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter, info om disse temaene samt noe info om elgforvaltning i Sømna kommune. 
 
 
I 2009/2010 ble det foretatt en revisjon av alle elg/hjort/rådyrvald i kommunen i prosjektet "Driftsplanlegging i storviltvald". Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom Sømna kommunes viltforvaltning og grunneierne. Arbeidsgruppa har bestått av kommunens representant og styrelederne i storviltområdene. Prosjektet ble finansiert med midler fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale viltfondsmidler.
 
I Sømna er det 2 storviltvald for elg og hjort som inkluderer 12 jaktfelt, 2 enkeltvald elg og  39 rådyrvald.
 
Etter at prosjektrapporten har vært på høring ble rapportens tiltak vedtatt i viltnemndmøte 29.04.2010.
 
 
Bestandsplanrådet for Brønnøy og Sømna tok vinteren 2008/09 et initiativ til å få gjort en oppfølgingstakst av elgbeitene i Brønnøy, og samtidig få gjort en førstegangstaksering i hhv Sømna og Vevelstad. Dette fordi fastlandskommunene på Sør-Helgeland har en relativt stor andel av en felles elgbestand . Et slikt fellesprosjekt gjorde det dessuten lettere å oppnå ekstern finansiering av tiltakene.
Her er rapporten og taksten:
 
 

Historiske data:Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut