Skogbruk


 

Maskinell sitkahogst i Sømna 

     Maskinell sitkahogst i Sømna          

 

Skogbruksetaten har kontor i Felleskjøpets lokaler på Salhus, 2. etasje.

Skogbrukssjef Steinar Pedersen 75012092 eller
Skogmester Jan Jenssen 75012093

I SKOGeieren oktober 2007 var det en fyldig reportasje fra Sømna.

Les den her

  

Sømna kommune har et samlet produktivt skogareal på 42.000 da.

 

Skogbruksplan fra 1993

Årsmelding 2005
Årets gang 2007 - skog

 

 

Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut