Jordbruk


 

Velkommen til landbrukskontorets nettsider.

På våre sider vil du finne informasjon om landbruket i kommunen og om kontorets arbeidsoppgaver.

Ansatte ved Landbruk
Produksjonstilskudd
Miljøtilskudd

Velferdsordninger

Landbruksvikar
Skjema
Kurompa - informasjonsavis
Landbruksplan 2001-2009

Landbruksplan 2010-2013

Møter - prosjekter NY

Prosjekt BioGass MidtNorge
Bygdemobiliseringsprosjekt 2006-2011
Kontakt

 
 
Utsikt fra Kvaløyfjellet
 
 

 

 

 

 Sømna Brannvernforening tilbyr kontroll av
 brannslukkningsapparater     -se mer info-

Sømna kommune er landsdelens største landbrukskommune,
med ei næring som spenner over et vidt spekter fra store melk- og svinebruk, skog- og utmarksnæring til moderne nisjeproduksjoner.

Landbrukskontoret er et fagkontor med 3 ansatte,
samordnet med teknisk- og næringsavdeling.

Sømna kommune kjøper kompetanse innenfor
skogforvaltning fra Brønnøy kommune.

I SKOGeieren oktober 2007 var det en fyldig reportasje fra Sømna.
Les den her

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut