Barnevern Sømna


Barnevernets virksomhet omfatter: Meldinger Råd og veiledning Hjelpetiltak i hjemmet Plasseringstiltak utenfor hjemmet Fosterhjem og adoptivhjem


Barnevernets oppgaver:

 Barnevernet arbeider etter lov om barnevernstjenester.

Barnevernet skal hjelpe barn i alderen 0-18 år som har det vanskelig.

Barnevernet skal undersøke meldinger om barn som er i vanskelige livssituasjoner.

Barnevernet skal gi råd og veiledning til barn, foreldre og andre som ønsker dette.

Barnevernet skal sette inn forebyggende tiltak hvis barnet har særlige behov for dette, for eksempel støttekontakt, besøks/avlastningshjem, hjemmekonsulent, tilsynsfører, barnehage, økonomisk støtte til klær, utstyr, fritidsaktiviteter og lignende.

Barnevernet skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, helsesøster m fl slik at både barn og familie kan få best mulig hjelp.

Barnevernet kan plassere barn utenfor hjemmet for kortere eller lengre tid når forholdene i hjemmet er slik at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet. Plasseringsmuligheter er barnehjem/ungdomshjem, fosterhjem eller andre institusjoner/kollektiv/skole og lignende.

 

De aller fleste av barnevernets tiltak er frivillige og settes inn i samarbeid med foreldrene.

 
Målgruppe:
Barn
 
Fagområde:
Barnevern
 

Ansvarlig for tjenesten:

Sømna Kommune
BarnevernetBarnevernsleder Astrid K. Sævik 
Telefon 750 15041 
astrid.sevik@somna.kommune.no

Konsulent Rolf P. Larsen           
Telefon 750 15043  
rolf-petter.larsen@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut